***KJØPSINFO***

Kattungene selges ved 12-14 ukes alder!

***Kjøpskontrakt***

***Stamtavle fra NRR***

***Helseattest***

***Kattungepakke***

***1.gangs vaksine og behandlet med ormekur***

 

Informasjon om kattungekjøp hos

(N)Seterdal`s
En Hellig Birma kattunge koster fra kr. 7000.- til kr. 9000.- alt etter standard og kvalitet ( se videre under for mer info)
Dersom du ønsker å reservere en kattunge blir det krevd et depositum på kr.2000.- Dette blir ikke betalt tilbake dersom kjøper endrer mening.

Selskaps/ kosekatt.
En Birma kattunge som selges til kos har avik fra Fife standarden. Feil som for eksempel markeringer, pigmentfeil, haleknekk eller mangel av en eller begge testikler. En kose katt med skjønnhetsfeil er like sund og kjærlig som en katt som selges til avl og utstilling, den har fått like mye omsorg og blitt tatt like mye vare på. Om du er interessert i en kose katt hos oss får du alltid vite hva årsaken til at kattungen har avls forbud og hva som gjør at den selges som kose katt.
En Birma som selges til kos SKAL STERILISERES / KASTRERES innen 1 år. (Gjelder både hannkatt og hunnkatt)
Katten skal IKKE brukes til avl.
Selges i lukket stamtavle Kl. 2.

Utstillingskatt.
En såkalt Show Birma skal ha alle de kvaliteter etter Fife Standarden som gjør at den kan delta på katteutstillinger.
Den skal ikke ha feil som kan føre til diskvalifisering.
(Må være medlem av en katteklubb)
Katten er kun til utstilling IKKE avl. Katten SKAL STERILISERES / KASTRERES innen 1 år. (Gjelder både hannkatt og hunnkatt)
Katten selges i lukket stamtavle Kl. 2.

Utstilling / Avlskatt
Som for utstillingskatt ovenfor, men kan brukes til avl.
Katten selges i stamtavle kl 1.
Dersom det er mulighet for at en katt til avl kan ha Bb-blod er blodtype-testing med i prisen.